CURSUS: pianostemmen

CURSUS: pianostemmen

MODULE 1
Een gedreven vakspecialist (gecertificeerd door C. Bechstein, Steingraeber & Söhne, Bösendorfer, Seiler)  met een jarenlange ervaring begeleid je in dit traject. Het hoofdaccent ligt op het technisch stemmen van piano’s op het gehoor!

 Deelnemers moeten:

  • Minimum achttien jaar zijn
  • Beschikken over muziektheoretische voorkennis (o.a. intervallen).
  • Meer dan gewone voeling hebben met muziek in het algemeen en de piano als instrument in het bijzonder.

 Naast het aanleren van stemtechniek – met aandacht voor materiaal en houding – wordt er ook aandacht besteed aan de functionele basiswerking van de pianomechaniek.

Omwille van het praktische karakter van de opleiding en de individuele begeleiding door de docent is de groep beperkt tot maximaal 5 deelnemers. Een intakegesprek met de docent is het enige selectiecriterium.

Lessenschema:

Januari – maart 2020

Elke donderdag van 10u- 15u

April – mei 2020

Kandidaten stemmen elke week één instrument bij Bol & Orchestra in Hasselt en worden hierbij bijgestuurd.

Juni 2020

Elke donderdag van 13u -15u

PRIJS: € 550,-

 Na deze module is er een optie om door te stromen naar module 2.

Voor meer informatie en/of inschrijvingen: 011/225168 of stuur een mail